class="active"

XVII. Kongres

Slovenskej spoločnosti estetickej dermatológie
a kozmetiky s medzinárodnou účasťou.

Dermaparty 2016

1. - 3. December 2016

Hotel Holiday Inn ****
Športová 2, 010 01 Žilina

Organizujú:
Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky (SSEDK)
Európska spoločnosť kozmetiky a estetickej dermatológie
Medzinárodná akadémia kozmetickej dermatológie
Slovenská lekárska spoločnosť (SLS)

17th Congress

of the Slovak Society of Aesthetic and Cosmetic
Dermatology with International participation

Dermaparty 2016

December 1st - 3rd, 2016

Hotel Holiday Inn ****
Športová 2, 010 01 Žilina

Organised by:
Slovak Society of Aesthetic and Cosmetic Dermatology (SSACD) European Society of Cosmetic
and Aesthetic Dermatology (ESCAD)
International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD)

Fax: +421 55 6806156
Mobil: +421 905 482 097
Tel.: +421 55 6806 261